mantidea graphic design

b-orvos-19-layout

COVER

CÍMLAP

GÉNEK HATÁSA AZ INTELLIGENCIÁRA

A magazin címlapjának koncepciója: Az agykutatók, a kognitív képességek vizsgálatával foglalkozó szakértők hosszú évek óta vitatkoznak az emberi intelligencia mibenlétéről. Ennek egyik alapvető kérdése volt: vajon csupán az egyén, születés utáni adottságainak köszönhető-e az intelligencia, vagy abban szerepe lehet az öröklődésnek is? A kérdésre nemrégiben a genetikai kutatások adták meg a választ

EFFECT OF GENES FOR THE INTELLIGENCE

The magazine's cover concept: brain researchers, experts of the cognitive abilities for many years argue over what constitutes the human intelligence . One of the fundamental issue was: whether the individual may only after birth has the capability of intelligence, or heredity takes part in it as well? For this question a recent genetic research gave the answer